Till innehållet

Tillgängliga, säkra och skalbara tjänster

Sunet tillhandahåller ett grundläggande utbud av onlinetjänster för forsknings-IT och utbildning.

Identifiering

E-legitimation som tjänst

Använd svensk e-legitimation mot dina tjänster

Molnbaserade tjänster

Sunet Virtuellt Datacenter

IT-infrastruktur i Sunets egna datacenter

Samarbete

Sunet Tal-till-text [Amberscript]

Transkribera ljud och undertexta videofiler

Samarbete

Textmatchning [Ouriginal]

Upptäck och förebygg plagiering genom analys av uppladdade dokument

Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Lagra och dela dina filer

Samarbete

Digital tentamen [Inspera]

Digital examination från start till slut

Säkerhet

eduSign

Säker digital underskrift och validering

Nät

Campusnät [CNaaS]

Nätverk som tjänst i samverkan med lärosäten

Molnbaserade tjänster

OCRE

IaaS-tjänster via ramavtal med GÉANT

Molnbaserade tjänster

Sunet Datahanteringsplan

Ett verktyg för att skapa och underhålla datahanteringsplaner

Säkerhet

Säkerhetscenter

Skydda nätverksanslutna enheter och deras infrastruktur både proaktivt och reaktivt

Identifiering

eduID

Bekräfta din identitet – säkert, snabbt och enkelt

Molnbaserade tjänster

Säkerhetskopiering [BaaS]

Skräddarsydd säkerhetskopiering ger kontroll över innehåll och kostnader

Nät

Övriga nättjänster

Nättjänster som ingår i Sunet-anslutningen

Nät

eduroam

Trådlöst internet – gratis, enkelt och säkert

Molnbaserade tjänster

Fildelning och samarbete [Box]

Samarbeta kring, lagra och dela filer i molnet

Nät

Sunets nät [Sunet C]

Rikstäckande, stabilt, snabbt och driftsäkert nät

Säkerhet

TCS certifikat

Certifikat för servrar och användare

Samarbete

Enkätverktyg [Survey]

Skapa enkäter och kursutvärderingar, följ upp arbetet i rapporter.

Identifiering

ORCID

Permanent digital identifikation oberoende av organisatorisk hemvist.

Samarbete

Lärplattform [Canvas]

Skapa en virtuell kursmiljö där lärare, studenter och administratörer samarbetar

Nät

E-postlistor

Hitta rätt med mailen

Samarbete

E-möte [Zoom]

Anordna möten, utbildningar och seminarier som alla kan delta på, oavsett var de befinner sig.

Identifiering

SWAMID

Säker inloggning till nationella och internationella tjänster för forskare, lärare och studenter

Säkerhet

Mailfilter

Slipp spam och virus - enkel central användning av antivirusprogram och spamsortering

Samarbete

Play [Kaltura]

Dela med dig av ljud och bild

Nät

Sunet Inköpscentral

Samordning av inköp av tjänster och produkter