Till innehållet

Sunet Tal-till-text [Amberscript]

Med Sunet Tal-till-text kan du ladda upp ljud- och videofiler för transkribering eller undertextning. Det finns även stöd för undertextning i fler än ett språk och tillgång till ett API.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten är webbaserad och innehåller automatisk och manuell transkribering, automatisk och manuell undertextning på svenska, engelska, norska, finska och danska. Förutom det finns även ett API till tjänsten.

Tjänsten levereras av Amberscript och efter beställning av tjänsten tillhandahålls den via webbportalen app.amberscript.com. Användaren laddar upp sin ljud- eller videofil och väljer vilken typ av tjänst som ska användas, exempelvis manuell eller automatisk transkribering eller undertextning. Materialet transkriberas eller textas, och hämtas sedan tillbaka av användaren. Materialet kan laddas ned i många olika filformat och med valfria tidsstämplar och urskiljning av talare.

Tjänsten använder sig av maskininlärning och blir bättre allteftersom den används genom att användare kan rätta eventuella fel och sända tillbaka dessa.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla Sunet-anslutna organisationer kan beställa tjänsten. Personbiträdesavtal skrivs direkt med leverantören.

Vid tecknande av avtal väljer kunden vem som är kontaktperson (Organisation Administrator) som sedan ansvarar för att skapa grupper (Team). Varje team har en Team Administrator som bjuder in Team Members.

Användarstöd och drifthantering

All support och drift för tjänsten hanteras av leverantören Amberscript.

Vid tillfället för införande av tjänsten erbjuder leverantören hjälp i form av en pdf och länk till instruktionsvideo. Det finns även en FAQ och en Chatbot som är tillgänglig dygnet runt på leverantörens hemsida. Livesupport via chat eller telefon tillhandahålls mellan klockan 09.00 och 18.00.

Håll kontakten med andra användare av Sunet Tal-till-text via nätverket vi skapat i Sunet Forum.

Vad kostar det?

Kostnaden baseras på antalet helårsstudenter på lärosätet samt en anslutningsavgift plus minutkostnad för automatisk eller manuell transkribering/undertextning. Priser finns på sidan för Tal-till-text på Sunets wiki.

Vill du veta mer?

Kontakta tjänsteförvaltare på media@sunet.se.

Mer detaljerad information finns på sidan för Tal-till-text på Sunets wiki.

Du hittar ytterligare beskrivning av produkten på Amberscripts hemsida.