Till innehållet

ORCID

ORCID är ett internationellt system för att ge forskare en permanent digital identifikation. En forskares ORCID är detsamma oberoende av var hen har sin organisatoriska hemvist. Det gör det lättare att bygga upp en bibliografi över forskarens publiceringar etc.

Så fungerar tjänsten

Forskaren uppger sitt ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Id varje gång hen publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via open access. Därmed blir det lättare för både forskaren själv och dennes hemorganisation att bygga upp en bibliografi över forskarens verk.

Det är forskaren själv som på eget initiativ skapar sitt ORCID. Forskaren väljer också själv om hemorganisation, förlag, bibliotek och andra organisationer ska få rätt att använda hens ORCID samt läsa hens information, eller till och med uppdatera den. På detta sätt uppfylls kraven i svensk personuppgiftslagstiftning.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

För forskare är det gratis att skapa och använda sitt eget ORCID. Men om lärosäten och andra organisationer ska använda ORCID i sin verksamhet måste de vara medlemmar i den icke vinstdrivande organisationen ORCID Inc. För att de på ett enkelt och säkert sätt ska få tillgång till ORCID:s tekniska system har Sunet tecknat ett konsortieavtal med ORCID Inc.

Lärosäten och andra organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa tjänsten. Då tecknar de ett konsortiemedlemsavtal och får därefter tillgång till ORCID:s tekniska API:er och auktorisationstjänst.

Användarstöd

Via Sunet får din organisation tillgång till support hos både Sunet och ORCID. Sunet har också en samverkansgrupp för ORCID i Sverige där alla konsortiemedlemmar ingår.

Vad kostar det?

Kontakta ansvarig för tjänsten för att få information om kostnad.

Vill du veta mer?

Läs mer om att vara medlem i ORCID.

På Sunets wiki finns information om ORCID.

Har du frågor, kontakta Pål Axelsson.