Till innehållet

Sunets nät

Via Sunets nät, SunetC, får svenska lärosäten och andra offentliga organisationer som sysslar med forskning eller högre utbildning tillgång till internet och de globala forskningsnäten. Nätet är rikstäckande, stabilt, snabbt och driftsäkert.

Sunets nät erbjuder vanlig routad nätaccess. Det går också att få en dedikerad förbindelse direkt mellan två punkter, via en icke-routad förbindelse. Dessutom kan vi koppla ihop två datornät så att de fungerar som ett gemensamt, till exempel vid samarbeten mellan lärosäten. Liknande dedikerade förbindelser med forskningsnät i andra länder går ofta att ordna i samarbete med andra forskningsnät.

Ett grundläggande krav för att få ta del av Sunets nät är att verksamheten är relaterad till forskning eller högre utbildning. Sveriges universitet och högskolor är anslutna till nätet genom vårt regleringsbrev. Övriga lärosäten och andra offentliga organisationer med koppling till forskning eller högre utbildning kan teckna avtal med Sunet för att ansluta sig.

Läs mer om hur Sunets nät fungerar.