Till innehållet

Campusnät [CNaaS]

Sunets Campusnät levererar drift, övervakning och support till, och i samarbete med, lärosäten som har behov av en managerad tjänst för LAN/WLAN-nätverk.

Fördelar med Sunets Campusnät

Syftet med Sunets Campusnät är att säkerställa stabil leverans, effektivisera och automatisera hanteringen samt säkra kompetensförsörjningen. Med Sunets Campusnät bygger vi, i samarbete med lokal personal, ett robust och säkert nätverk för forskning.

  • Högre säkerhet och repeterbar kvalitet
  • Låser inte lokala resurser – utveckling och anpassning sker parallellt med andra
  • Minskat behov av lokal beredskap vid mjukvarufel
  • Tydlig kostnadsbild med lägre kostnader per kund över tid
  • Standardiserade processer som prövats och förbättrats för flera kunder

Så fungerar tjänsten

Tjänsten är en driftorganisation i samverkan med det lokala lärosätet. Utrustningen köper du via Sunet. Följande komponenter ingår i tjänsten:

  • NMS – Network Management System
  • Radius integration
  • Network Inventory och adressregister
  • Loggning och Övervakning 

En grundbemanning finns hos Sunet för att hantera samordning, serverdrift, utveckling och bevakning av ärenden.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten 

Alla som är anslutna till Sunet och Sunets inköpscentral kan beställa Sunets Campusnät. Varje organisation gör sin egen beställning.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för Sunets Campusnät. Organisationerna som beställer tjänsten ansvarar själva för att ge sina egna användare stöd. Däremot bistår Sunet med stöd på organisationsnivå. 

Vad kostar det? 

Avgiften baseras på volymen av inköpen genom Sunets inköpscentral. Kontakta oss för att få prisuppgifter (se kontaktuppgifter nedan).

Vill du veta mer? 

Kontakta Sunets samordnare David Heed för mer information david@sunet.se.

Läs mer om Campus Network as a Service på Sunets wiki.