Till innehållet

Campusnät [CNaaS]

Sunets Campusnät levererar drift, övervakning och support till, och i samarbete med, lärosäten som har behov av en managerad tjänst för LAN/WLAN-nätverk.

Fördelar med Sunets Campusnät

Syftet med Sunets Campusnät är att säkerställa stabil leverans, effektivisera och automatisera hanteringen samt säkra kompetensförsörjningen. Med Sunets Campusnät bygger vi, i samarbete med lokal personal, ett robust och säkert nätverk för forskning.

 • Högre säkerhet och repeterbar kvalitet – samtliga versioner provkörs innan produktion
 • Låser inte lokala resurser – utveckling och anpassning sker parallellt med andra
 • Minskat behov av lokal beredskap vid mjukvarufel
 • Gemensamma inköp med en tydlig kostnadsbild med lägre kostnader
 • Standardiserade processer som prövats och förbättrats för flera kunder
 • Hjälp och eskalering vid allvarliga störningar och problem

Så fungerar tjänsten

Tjänsten är en driftorganisation i samverkan med det lokala lärosätet. Utrustningen köper du via Sunet. Följande komponenter ingår i tjänsten:

 • NMS – Network Management System (switchat nät)
 • WiFi-controller (valfri option)
 • Brandväggar (valfri option)
 • Radius integration inklusive NAC
 • Network Inventory och adressregister
 • Loggning och Övervakning

En grundbemanning finns hos Sunet för att hantera samordning, serverdrift, utveckling och bevakning av ärenden.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla som är anslutna till Sunet och Sunets inköpscentral kan beställa Sunets Campusnät. Varje organisation gör sin egen beställning.

Mer information om Sunet inköpscentral finns på Sunet wiki.

Inför införandeprocessen genomförs en nätdesign och sammanställning av nuvarande nätverksinfrastruktur.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för Sunets Campusnät. Organisationerna som beställer tjänsten ansvarar själva för att ge sina egna användare stöd. Sunet bistår med expertstöd för konfiguration och avancerad felsökning på organisationsnivå.

Vad kostar det?

Grundkostnaden för tjänsten är 330 000kr/år plus 10% av inköpskostnaden/år för hårdvara och support.

Vill du veta mer?

Kontakta Sunets samordnare David Heed eller förvaltare Mikael Ottosson för mer information

Läs mer om Campus Network as a Service på Sunets wiki.