Till innehållet

Styrning

Sunet är en del av Vetenskapsrådet och är sedan 1 december 2018 en avdelning på myndigheten – “Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster“. Sunet styrs av en kommitté med följande medlemmar:

Sunets kommitté

 • Ylva Fältholm, ordförande, rektor Högskolan i Gävle
 • Jan-Ingvar Jönsson, ledamot, rektor Linköpings universitet
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, ledamot, rektor Luleå tekniska universitet
 • Susanne Wallmark, ledamot, universitetsdirektör Malmö universitet
 • Catarina Coquand, ledamot, högskoledirektör Högskolan i Halmstad
 • Johan Johansson, ledamot, it-chefsrepresentant/koordinator ITCF
 • Göran Lindgren, ledamot, avdelningschef Kungliga biblioteket
 • Maria Thuveson, vice ordförande, rådsdirektör Vetenskapsrådet
 • Lisbeth Olsson, ledamot, huvudsekreterare Vetenskapsrådet
 • Edvin Alestig, ledamot, student Chalmers
 • Emrik Lindahl, ledamot, student Chalmers

Nomineringarna görs av Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Kungliga biblioteket (KB) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Kommittén är utsedd för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Sunets styrdokument

 • Vetenskapsrådets instruktion
  Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar.
 • Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2024
  Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.
 • Inriktning Sunet (pdf, 291 kB)
  Sunets kommittés inriktningsdokument för 2023-2026.

Årsplaner

Verksamhetsberättelser

Kommittéprotokoll

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

För äldre dokument, skicka ett mail till info@sunet.se så hjälper vi dig.