Till innehållet

Säkerhetscenter

Sunets säkerhetscenter erbjuder gemensamma verktyg och deltjänster för att skydda nätverksanslutna enheter och deras infrastruktur såväl proaktivt som reaktivt. Tjänsten fungerar som ett kompetensstöd för it och informationssäkerhet.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten består av flera delar. I anslutningen till SUNET ingår att:

  • bevaka, verifiera och notifiera kritiska sårbarheter,
  • samordna incidenthantering mellan organisationer och inom Sunets egna tjänster,
  • facilitera och uppmuntra nätverkande, kunskapsspridning och kompetensdelning inom sektorn,
  • samarbeta organisationer emellan, ge råd och dela information,
  • upprätta och underhålla relationer med andra incidenthanterande organisationer, samt
  • förvalta och vidareutveckla kontaktregister för alla anslutna organisationer.

Dessutom erbjuder säkerhetscentret:

  • proaktiv notifiering, logganalys och vidareutveckling av deltjänster,
  • etablering av en övergripande process med stödaktiviteter för varje hotbild eller händelse, samt
  • hjälp med att identifiera behov av kompetensutveckling hos de anslutna organisationerna.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan utan extra kostnad ta del av det som ingår i basutbudet för Sunets säkerhetscenter.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för Sunets säkerhetscenter. Organisationerna som beställer tjänsten ansvarar själva för att  ge sina egna användare stöd. Däremot bistår Sunet med stöd på organisationsnivå. En aktiv community delar också råd och tips via mailinglistor och chat-kanaler.

Om du vill anmäla en pågående incident eller komma med råd, mejla cert@cert.sunet.se.

Kontaktinformation till Sunet CERT och RFC2350

Informationsdelning

Vi använder primärt MISP-plattformen för att dela information. Du kan läsa mer om MISP på Sunets wiki.

Vad kostar det?

Tjänsten kostar inget för de organisationer som är anslutna till Sunet.

Vill du veta mer?

Kontakta Sunets samordnare David Heed för mer information david@sunet.se.