Till innehållet

SWAMID

Genom identitetsfederationen SWAMID kan din organisation använda kvalitetssäkrad och säker inloggning för forskare, lärare och studenter i olika tjänster – både i och utanför Sverige.

Så fungerar SWAMID

SWAMID, Swedish Academic Identity Federation, är en identitetsfederation som drivs av Sunet och omfattar lärosäten och andra offentliga organisationer som är kopplade till forskning och högre utbildning.

Syftet med SWAMID är att säkert och skalbart ge användare vid organisationer tillgång till tjänster inom och mellan organisationer. SWAMID:s policy och teknologi används för att etablera säkra och kontrollerbara associationer och transaktioner mellan identiteter och system.

Ett exempel är om en högskola använder olika tjänster, såsom till exempel Ladok, Prisma, E-möten, lärplattformar och mediatjänster. Med SWAMID blir det både billigare och enklare eftersom lärosätet inte behöver hantera identiteterna i varje tjänst separat.

En grundtanke med SWAMID är att den som äger en tjänst ska kunna lita på att lärosäten och andra organisationer hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra. Då kan leverantörerna lita på att rätt användare loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns olika tillitsprofiler. Basnivån kallas SWAMID AL1. För tillitsprofilen SWAMID AL2 ställs högre krav på att lärosätet har identifierat vem användaren är. I vissa fall behövs ännu högre inloggningssäkerhet.

Detta krävs för att få använda SWAMID

Medlemskap i SWAMID krävs enbart för identitetsutfärdare, det vill säga organisationer som har användare som ska logga in i tjänster. Organisationer som är anslutna till Sunet, det vill säga lärosäten och andra offentliga organisationer som är kopplade till forskning och högre utbildning, kan också ansöka om att bli medlemmar i SWAMID. För att bli godkänd som medlem i SWAMID måste organisationen visa att den uppfyller kraven för bästa praxis när det gäller identitetshantering.

De som levererar tjänster som använder SWAMID behöver inte vara medlemmar i SWAMID. Däremot måste de acceptera SWAMID:s användarvillkor.

Mer information om SWAMID:s regelverk finns under SWAMID Federation Policy.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för SWAMID.  Medlemsorganisationerna ansvarar själva för att  ge sina egna användare stöd. Däremot bistår SWAMID med stöd på organisationsnivå.

Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om SWAMID:

Har du frågor, kontakta operations@swamid.se.