Till innehållet

Om Sunet

Sunet (Swedish University Computer Network) har som uppgift att tillgodose behovet av datakommunikation hos svenska lärosäten och andra offentliga organisationer med koppling till forskning eller högre utbildning och kultur. Sunet levererar även identitetsinfrastruktur, utökade tjänster för IT-säkerhet och valbara tilläggstjänster till dessa organisationer och deltar i ett antal projekt och samarbeten med andra myndigheter inom ramen för identitetshantering och digitalisering i stort.

Sunet bildades i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett decennium senare banade Sunet vägen för etableringen av Internet i Sverige. Idag är Sunet en del av Vetenskapsrådet. Alla universitet och högskolor är anslutna till Sunet genom regleringsbrev och instruktion. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men Sunet får även anslag från utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet. Sunets kommitté har mandat att ta beslut i viktiga frågor som rör utveckling av verksamheten. Vetenskapsrådet ansvarar för att Sunet administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer.

Sunets inriktningsdokument för 2023–2026 innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund (pdf, 291 kB).