Till innehållet

Om Sunet

Sunet (Swedish University Computer Network) är en forskningsinfrastruktur som tillgodoser behovet av datakommunikation hos svenska lärosäten och andra offentliga organisationer med koppling till forskning eller högre utbildning. Vi levererar också tjänster till anslutna organisationer.

Sunet bildades i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Idag är Sunet en del av Vetenskapsrådet.

Vi arbetar med identitetshantering inom identitetsfederationen SWAMID, som är en central del av vår verksamhet. Vid behov finns möjlighet att beställa särskilda internationella förbindelser och punkt-till-punkt-förbindelser.

Många universitet och högskolor är anslutna till Sunet genom sina regleringsbrev. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men vi får även anslag från utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet. Sunets kommitté har mandat att ta beslut i viktiga frågor som rör utveckling av verksamheten. Vetenskapsrådet ansvarar för att Sunet administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer.

Sunets inriktningsdokument för 2019-2021 innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund (pdf, 716 kB).