Till innehållet

Medarbetare

Är det någon du söker som inte listas här? Maila info@sunet.se eller ring 090-20 59 100.

Maria Häll

Avdelningschef för Sunet och anknutna tjänster

Leif Johansson

Enhetschef för infrasturkturtjänster

Jonny Lundin

Enhetschef för Sunets drift

Per Nihlén

Enhetschef för nättjänster