Till innehållet

OCRE

Sunet erbjuder ”Infrastructure as a Service”-tjänster via ett ramavtal med GÉANT. Ramavtalet inkluderar Microsoft Azure, IBM, ORACLE, Google Compute Engine och Amazon Web Services (AWS) men även leverantörer av publika och privata molntjänster levererade i Sverige av Blue SafeSpring.

Ramavtalet kommer framgent även att användas för att leverera Sunet egna molntjänster – Sunet IAAS, Sunet Storage as a Service och Sunet Backup. Information om projektet finns på ocre-project.eu.

För närvarande pågår arbete med att etablera kontrakt som resultat av upphandlingen och vi återkommer kontinuerligt med mer information.

Avrop i enlighet med holländsk lag

Enskilda lärosäten avropar OCRE-upphandlingen i enlighet med holländsk lag, eftersom OCRE-upphandlingen är gjord enligt holländsk lag. I GÉANTs analys så medför EUs upphandlingsdirektiv att en Svensk organisation som omfattas av ett ramavtal ska avropa enligt den jurisdiktion där ramavtalet är upprättat, det vill säga holländsk lag i detta fall. Detta betyder specifikt att det isåfall är möjligt att genomföra ett förenklat avrop med stöd i funktionella krav. Specifikt bör det vara möjligt att genomföra ett avrop av Azure genom att hänvisa till befintliga investeringar i form av utbildning av personal i form av funktionella krav.

Länk till avropsmall.

Vad kostar det?

Tjänsten finansieras genom avgifter som tas ut av leverantörerna som är anslutna till OCRE

Vill du veta mer?

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson och/eller Anders Nilsson via cloud-contact@sunet.se