Till innehållet

E-postlistor

Nå ut med ditt budskap snabbt och lätt genom att anpassa målgrupperna i en sorterad e-postlista.

Så fungerar tjänsten

Genom Sunet kan anslutna organisationer skapa, använda och underhålla specifika e-postlistor. Krav för användning:

  • E-postlistan ska ha anknytning till högskolevärlden och rikta sig till anställda och anknutna på lärosätena men ej till studentgrupper.
  • Merparten av användarna ska inte tillhöra samma organisation, i sådana fall är det lämpligt att en intern lösning används.
  • Syftet med listan får inte vara kommersiellt, då hänvisar vi till andra aktörer på marknaden.

Vill du veta mer?

Sunets NOC ansvarar för tjänsten. Vid frågor kontakta dem på noc@sunet.se.