Till innehållet

Sunet Drive

Sunet Drive är en lagrings- och fildelningstjänst. Tjänsten är lokaliserad på svenska servrar och gör det möjligt för exempelvis forskare att kunna arbeta och samarbeta med stora datamängder. Sunet Drive låter datan följa forskaren istället för tvärtom.

Jämför Sunets olika lösningar för lagring.

Så fungerar tjänsten

Sunet Drive är en lagringslösning som bygger på Nextcloud och Sunets S3-lagring i privat moln. Inloggning sker genom SWAMID, vilket gör det enkelt att kunna samarbeta mellan flera organisationer. Alternativa inloggningsmetoder kan eventuellt erbjudas vid behov. Organisationen har full kontroll över allt lagrat data och kan hantera denna enligt interna processer och arkivlagen, något som till exempel är viktigt i samband med hantering av forskningsdata. Filer hanteras genom webbläsaren eller synk-klienter som finns för Windows, Linux, Mac, iOS och Android.

Extern säkerhetsgenomgång

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Ta kontakt med tjänsteförvaltare för Sunet Drive om du är intresserad av att börja använda Sunet Drive.

Användarstöd

Varje organisation som beställer tjänsten är själv ansvarig för att erbjuda support i form av teknikstöd och problemklassificering till sina egna användare. Sunet ger support till de kontaktpersoner för tjänsten som finns på organisationerna.

Nya kunder kan boka ett utbildningstillfälle för Sunet Drive genom att ta kontakt med tjänsteförvaltare för Sunet Drive.

Vad kostar det?

Tjänsten finns med två olika prisplaner.

Prisplan 1

Priset för användandet av tjänsten är uppdelat i ett antal delkomponenter. Dels ett grundpris per kund, som är samma för alla. Sedan ett pris per “instans”, där priset beror på antalet användarlicenser (i block om 500) som kunden köpt, och till sist ett pris per användarlicens. Se nedanstående tabell.

För att nyttja tjänsten behöver man ha ett avtal med Sunet om lagring. Lagring kan köpas till inom tjänsten (se nedan för pris) eller separat från Sunet – tag kontakt med tjänsteförvaltare.

(*) OBS att när en extern användare bjuds in till tjänsten, till exempel för att redigera ett dokument, så räknas användaren in i antalet användarlicenser. Inga licenser går åt för att endast läsa dokument eller data. Ta hänsyn till detta vid beställning av tjänsten.

Prisplan 2

Denna prisplan är rörlig, baserad på antalet aktiverade användare. För varje aktiverad användare adderas 10 Gbyte till en gemensam lagringspool för Kundens användare. D. v. s det är ingen gräns för en enskild användare. Prisplanen lämpar sig främst till mindre kunder, eller som ett insteg till Sunet Drive.

Om lagrad volym överskrider den gemensamma lagringspoolen så tas en tilläggsavgift ut

Pris per användare: 100 kr per månad.
Kostnad för överskjutande lagringsvolym: 1 kr per Gbyte och månad.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se, för mer information.