Till innehållet

Digital tentamen [Inspera]

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt.

Lärare skapar tentamensfrågorna med tillhörande digitala resurser såsom webbsidor, ljudfiler eller PDF-filer m.m. i tjänsten. Studenterna besvarar uppgifterna i tjänsten med eller utan en säker webbläsare på examinationsdagen. I bedömningen hanteras självrättande och manuellt bedömda svar, skriven eller verbal återkoppling på studentens inlämning och resultatet kan automatiskt föras över till Ladok.

Så fungerar tjänsten

Sunets tjänst för Digital tentamen är en molntjänst där uppdateringar och uppgraderingar sker automatiskt, med minimal nertid. I tjänsten ingår stöd för nedlåsning av tentamensdator genom Safe Exam Browser. Insperas programvara kan anpassas efter lärosätets behov och arbetssätt. Integration till Ladok möjliggör överförande av aktivitetstillfällen, anmälda studenter och resultatrapportering från den digitala tentamen.

Lärosäten och andra organisationer som beställer tjänsten får en egen installation av Inspera, stöd samt support och utbildning i systemet.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa denna tjänst.

Användarstöd

Inspera hjälper lärosätet med utrullningen och implementationen av tjänsten samt utbildning och support. Sunet kommer att sätta upp ett nätverk där de lärosäten som använder vår tjänst, samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi kommer hantera kravställningar, driva frågor gentemot leverantören, anordnar regelbundna webinarier samt möten, med mera.

Vad kostar det?

Kostnaden baseras på antal helårsstudenter hos lärosätet.

Vill du veta mer?

Kontakta Minette Henriksson för mer information.