Till innehållet

Fakturering

Här hittar du uppgifter om fakturor och hur de ska skickas.

Organisationsnummer

Sunet är en avdelning på Vetenskapsrådet och har organisationsnummer 202100-5208.

För utländska leverantörer är vårt organisationsnummer (VAT): SE202100520801.

Faktureringsadress

Vetenskapsrådet
ecit2021005208
Box 7016
831 07 Östersund
(Ange referenskod AGLI)

Leveransadress

Vetenskapsrådet/Sunet
Tulegatan 11, plan 2
113 53 Stockholm

Fakturor till Vetenskapsrådet/Sunet

Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

E-faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp.

Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005208.

E-faktura i formatet Svefaktura

Vetenskapsrådets uppgifter:

  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • Partsidentitet: 2021005208
  • Organisationsnummer: 2021005208

E-faktura genom Fakturaportalen

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan du använda Fakturaportalen för att registrera fakturor manuellt.

Gå in på www.fakturaportalen.se och anslut dig som användare. Efter det kan du registrera din faktura som sedan går direkt till Vetenskapsrådet.

Fakturan ska innehålla en referens
Referensen består av 4-5 bokstäver. Referensen får du från din kontaktperson på Vetenskapsrådet/Sunet. Det är viktigt att denna referens är det enda som anges i referensfältet. Ange referenskod: AGLI

Obs! Om referens saknas eller om faktura inkommer i PDF-format till Vetenskapsrådet returneras fakturan till fakturaavsändaren!

Om du har frågor

Kontakta ekonomi via e-post: ekonomi@vr.se