Till innehållet

Anslutna organisationer

Organisationer anslutna till Sunet kan delas in i fem grupper:

Universitet och högskolor

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda Högskolan Stockholm
Marie Cedershiöld högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Johannelunds teologiska högskola
Jönköping university
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms musikpedagogiska institut
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Myndigheter

Centrala etikprövningsnämnden
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen
Konstnärsnämnden
Kungliga Biblioteket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Statens Kulturråd
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges Utbildningsradio
Tillväxtverket
Universitets- och Högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Vetenskapsrådet
Vinnova

Museer

Statens centrum för arkitektur och design
Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum
Moderna museet
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Nordiska museet
Skansen
Statens försvarshistoriska museer

Statens historiska museer
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens museer för världskultur
Tekniska museet

Forskningsinfrastrukturer

European Spallation Source
Onsala Rymdobservatorium
Swedish Space Corporation

Övriga anslutna organisationer

Chalmers studentbostäder
Delegationen mot segregation
Institut Mittag-Leffler
JUNET
KK-stiftelsen
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungl. Vetenskapsakademien
Mälardalens Datorförening
Nordiskt Genresurscenter
Research Institutes of Sweden
Riksbankens Jubileumsfond
SGS
Statens musikverk
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholm International Peace Research Institute
Studentnätet vid högskolan i Skövde
Svenska Akademien
World Maritime University