Till innehållet

eduSign

eduSign är säkra och enkla e-signaturer för Sunet kunder. Till eduSign finns även en valideringstjänst för att validera och säkert arkivera de digitala signaturerna. Legitimering sker med e-identitet ansluten till SWAMID och för processer som kräver externa parters signatur kan eduID användas. Tjänsten kan även integreras med egna system via ett API.

Så fungerar tjänsten

Du laddar upp PDF- eller XML-dokument som skall skrivas under, signerar dokumentet med din SWAMID e-identitet och laddar sedan ner det signerade dokumentet.

Signerade dokument innehåller både en digital signatur och en sista sida där informationen om den som signerat dokumentet visas upp. I den digitala signaturen finns information om den digitala identitet som användes vid signeringen.

Tjänsten består av två delar:

  • en e-signeringstjänst (edusign.sunet.se) där användaren kan logga in, ladda upp ett dokument, få det signerat och ladda ner det signerade dokumentet.
  • en valideringstjänst (validator.edusign.sunet.se) där den digitala signaturen kan valideras. I denna funktion utfärdas också så kallade valideringsintyg som gör att de signerade dokumenten går att spara i digitala arkiv.

Hur säker är signaturen?

Vi använder nycklar med hög säkerhet och återanvänder aldrig en nyckel för mer än en signatur. Säkerheten i signaturen beror i stor utsträckning på hur mycket man litar på säkerheten i inloggningen. För närvarande finns inga hårda krav på högre förtroendenivå i tjänsten, men information om vilken förtroendenivå som används (se till exempel SWAMID Assurance Profiles) kommer att lagras i signaturen.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

  • En IdP ansluten till SWAMID som dessutom följer SWAMID rekommendationer för attribut-överföring.
  • För integration via tjänstens API eller etablering av en egen ingång till eduSign krävs tekniska förberedelser och anpassning. Kontakta oss för mer information.

Vad kostar det?

Priset är satt i relation till organisationens storlek enligt tabellen nedan.

Storlek Antal heltidsekvivalenter (FTE) Månadsavgift (SEK)
X-Small < 100 840
Small 100 – 499 1 680
Medium 500 – 1999 3 360
Large 2000 – 3999 5 600
X-Large 4000 – 8 400

Ni tecknar avtal med Sunet om användandet av tjänsten. Kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se, om ni är intresserade.

Vill du veta mer?

Kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Läs även vår FAQ om eduSign.