Till innehållet

TCS certifikat

Ett certifikat från en betrodd leverantör ger ett grundläggande skydd och visar att servern är korrekt, och skyddad mot avlyssning. Med hjälp av Sunet TCS kan din organisation utfärda certifikat för servrar inom era DNS-domäner utan extra kostnad. Även personliga certifikat och kodsigneringscertifikat ingår.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten innehåller följande typer av certifikat:

  • Servercertifikat för organisationer (OV)
  • Servercertifikat för organisationer med utökad verifikation (EV)
  • Servercertifikat för grid-användning
  • Kodsigneringscertifikat
  • Personliga certifikat (främst för säker e-post)
  • Personliga certifikat för grid-användning

Ett digitalt certifikat är en datafil som består av användaruppgifter och kryptonycklar. Servercertifikat behövs för att garantera att användarens dator kommunicerar med rätt server och att trafiken inte kan avlyssnas eller ändras. Personliga certifikat utfärdas till personer för att verifiera deras identitet. De skapar tillit i och med att det är en organisation som har bekräftat personens identitet.

Sunets TCS certifikat är baserad på GÉANTs Trusted Certificate Service.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa Sunets TCS certifikat. Då tecknar organisationen ett särskilt anslutningsavtal och kan därefter själv utfärda och administrera server- och kodsigneringscertifikat som gäller den egna organisationen.

För att kunna utfärda personliga certifikat måste både organisationen och användaren uppfylla kraven för tillitsprofilen SWAMID AL2. Läs mer om SWAMID

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för Sunets TCS certifikat. Organisationerna ansvarar själva för att ge sina egna användare stöd.

Vad kostar det?

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa Sunets TCS-certifikat utan kostnad. För kodsigneringscertifikat får man dock betala för den hårdvara som behövs för att hålla nyckel och certifikat.

Vill du veta mer?

På Sunets wiki finns information om Sunet TCS-certifikat: https://wiki.sunet.se/display/TCS

Vid frågor, kontakta tcs@sunet.se.

Tjänsteförvaltare: Kent Engström och Pål Axelsson.