Till innehållet

Enkätverktyg [Survey]

Med den molnbaserade tjänsten Sunet Survey kan du skapa enkäter, kursutvärderingar och andra typer av undersökningar, samt följa upp arbetet i rapporter.

Så fungerar tjänsten

Sunets Enkätverktyg ger din organisation en dedikerad virtuell instans av programmet Survey&Report. Därmed kan studenter och anställda utföra ett obegränsat antal undersökningar och utvärderingar av olika slag. Det behövs inga nya användarkonton för att logga in på tjänsten eftersom den är integrerad med identitetsfederationen SWAMID. Användaren loggar in med sitt existerande användarkonto via en webbläsare på lärosätet eller organisationen.

Som konstruktör av en undersökning följer du ett flöde där du konstruerar din enkät, publicerar den på valbart sätt, samlar in svarsdata och skapar rapporter. Vill du arbeta vidare i ett externt statistikprogram är det möjligt att exportera dina svarsdata.

Sunets Enkätverktyg nås och administreras via en webbläsare. Enkäter och rapporter lagras hos leverantören och går att komma åt via webbläsare eller tjänstens API. Tjänsten baseras på Survey&Report, som ingår i programserien Artologik från Artisan.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Organisationer som är anslutna till Sunet och medlemmar i identitetsfederationen SWAMID kan beställa Sunets Enkätverktyg förutsatt att de dessutom är anslutna till SWAMID SAML/WebSSO för inloggning till federerade webb-applikationer.

Användarstöd

De organisationer som är anslutna till Sunet Enkätverktyg är själva ansvariga att erbjuda support i form av teknikstöd och problemklassificering till sina egna användare (studenter och personal) via sin helpdesk eller liknande.

När det kommer till mer avancerad teknisk support kan organisationens kontaktperson kontakta Artisan som är vår leverantör. Artisan erbjuder även utbildning när tjänsten installeras.

Vad kostar det?

Startkostnaden är 65 000 kronor. Sedan tillkommer en månadsavgift på 8 300 kronor.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Hovde för mer information eller för att få tillgång till en demosajt.