Till innehållet

Sunets lösningar för lagring

Behöver du långtidslagring eller fillagring finns följande alternativ tillgängliga via Sunet:

 • STaaS block-lagring
 • STaaS objekt-lagring
  – STaaS objekt-lagring i Sunets publika moln
  – STaaS objekt-lagring i Sunets privata moln
 • Sunet Drive
 • Box

Sunets lagringslösningar riktar sig till organisationer. De olika alternativen är översiktligt listade nedan.

STaaS block-lagring

 • Lagring motsvarande den som normalt är direkt ansluten till en server eller virtuell maskin.
 • Kräver en server eller virtuell maskin hos Sunet eller organisationen, det senare kräver en speciell förbindelse.
 • Lagringen ligger i Sverige i publikt moln och Sunet ansvarar för driften.
 • Snabbhet är prioriterad i denna lösning.

STaaS objekt-lagring i Sunets publika moln

 • Lagring bygger på lagringsprotokollet S3.
 • En server/dator med S3-klient hos Sunet eller organisationen behövs. Ingen speciell förbindelse krävs.
 • Lagringen ligger i Sverige i publikt moln.
 • Kostnaden är prioriterad i denna lösning.

STaaS objekt-lagring i Sunets privata moln

 • Lagring bygger på lagringsprotokollet S3.
 • En server/dator med S3-klient hos Sunet eller organisationen behövs. Ingen speciell förbindelse krävs.
 • Lagringen ligger i Sverige i Sunets privata moln som ägs helt av Sunet och är placerade i Sunets datacenter eller hos någon av Sunets anslutna organisationer.
 • Kostnad för stora volymer är prioriterad i denna lösning.

Sunet Drive

 • Lagring bygger på Nextcloud ovanpå Sunets S3-lagring i privat moln.
 • Lösningen riktar sig till användare för att lagra och dela data och har stort fokus på användarvänlighet och flexibilitet.
 • Lagringen ligger i Sverige och Sunet ansvarar för driften.
 • Samverkan är prioriterat i denna lösningen.
 • Sunet Drive görs normalt tillgänglig för hela organisationen.

Box

 • Box är en publik lagrings-tjänst som erbjuder stöd för samverkan.
 • Lagring ligger normalt i USA men med tillägget Box Zones kan primärlagring placeras i EU. Behandling av data som laddas upp sker dock alltid i USA.
 • Box är en mycket populär tjänst även utanför Sunet.