Till innehållet

Personer som informerat om säkerhetsproblem i Sunets system och tjänster

Nedan listas personer som på ett positivt och ansvarsfullt sätt har bidragit till Sunets säkerhetsarbete genom att upplysa oss om säkerhetsproblem i våra system och tjänster. Denna listan underhålls som ett led i Sunets säkerhetsarbete.

Notera att listan endast innehåller personer som från och med september 2017 godkänt att få sitt namn publicerat.

Upplysningar september 2017
* Charafeddine Nassiri @berkanexo

Upplysningar oktober 2019
* Nicolas Suribas @devl00p

Upplysningar november 2022
* Muhammad Arslan Kabeer, @marslankabeer