Till innehållet

Policy för tillåten användning och etiska regler

Denna policy för tillåten användning/etiska regler är fastställd av Sunets styrelse den 25 maj 2010.

Tillåten användning

SUNET verkar för att nätanvändningen skall vara så öppen som möjligt.

Följande regler gäller för tillåten användning:

1. Användning som strider mot SUNET:s etiska regler är inte tillåten.

2. SUNET får användas för affärsverksamhet.

3. En SUNET-ansluten organisation ska se till att det finns adekvata system för identifiering av nätanvändare och ansluten utrustning. Avsteg från detta skall särskilt motiveras och beslutas av den anslutna organisationen och redovisas till Sunet.

4. Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av nätkapacitet eller informationsutrymme på nätet till andra organisationer är generellt inte tillåtet. (Nätkapacitet kan dock upplåtas till andra organisationer med SUNET:s explicita godkännande i det fall en godkänd organisation ansluts via en högskola med högskolans samtycke).

5. SUNETs styrelse förbehåller sig rätten att i enstaka fall, vid synnerliga skäl, göra avsteg från dessa regler.

En till SUNET ansluten organisation kan utfärda egna regler för sina studerande och anställda som går längre än SUNET:s regler vad gäller viss användning. SUNET:s regler gäller alla SUNET-användare och får inte upphävas av en ansluten organisation, men en ansluten organisation kan för sina egna användare ha ytterligare regler.

Uppdaterad policy
Punkt tre i Sunets policy för tillåten användning uppdaterades efter styrelsebeslut den 8 sept 2015. Läs mer här.

Tidigare revision skedde efter beslut av Sunets styrelse den 12 september 2012.

Etiska regler

Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt. För att det skall vara möjligt är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.

SUNET fördömer som oetiskt när någon:

1. försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det

2. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna IT-resurser

3. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen

4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)

5. gör intrång i andras privatliv

6. försöker förolämpa eller förnedra andra