Till innehållet
NYHETER

Vetenskapsrådet/Sunet har blivit tilldelade EU-medel för projektet Polar Connect

Vetenskapsrådet, NORDUnet och Polarforskningssekretariatet har beviljats medel från EU-kommissionen för North Pole Fiber, den första delen av projektet Polar Connect.

Polar Connect är ett nordiskt initiativ för att etablera en säker och motståndskraftig dataförbindelse mellan Europa och Asien via en norrgående förbindelse väst om Nordpolen.

Från Regeringskansliets pressmeddelande:

“Projektet utgör den första delen av Polar Connect där den långsiktiga planen är att knyta samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea genom en fiberoptisk kabel under Arktiska Oceanen. Polar Connect kommer undersöka möjliga förgreningar till Nordamerika och andra delar av indo-pacifiska regionen. EU-medel har beviljats för att finansiera utbyggnad av infrastruktur från Sverige till Norge samt utreda möjligheten att använda en fiberoptisk kabel som ett instrument för forskning och miljöövervakning i Arktis.”

PUBLICERAD DEN 22 december 2023