Till innehållet
NYHETER

Sunet CD – Sveriges uppgraderade forskningsnät

Sunet CD invigdes under Sunetdagarna! Ett nät som är snabbare, säkrare och mer energieffektivt för alla lärosäten och anslutna organisationer.

För att möta allt högre krav på överföring och säkerhet är vårt höghastighetsnät Sunet C nu uppgraderat till Sunet CD. Sunet CD har fyrdubblad överföringskapacitet (400Gbit/s) och använder endast en tredjedel av tidigare effektförbrukning. Nätet har också en helt krypterad datakommunikation.

Invigning under Sunetdagarna

Alla Core-routrar i Sunet CD är i drift och därmed kunde det nya nätet invigas under Sunetdagarna den 23–25 maj, på Ekonomikum i Uppsala. På plats var avdelningschef Maria Häll och enhetschef Per Nihlén, som höll i bandet som Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke klippte av på mitten.

Uppgraderingen till Sunet CD genererar mer trafik än det var förutspått, så sammankopplingen mellan Sunet C och Sunet CD fick ökas i omgångar och är nu 8 x 100G. Sunet CD är nu så pass klart att delar av Sunet C har stängts av och monterats ner för att återanvändas till annat. Bland annat till en helt ny nod i Skellefteå.

Kvaliteten på Sunets optiska nät överstiger det tillverkaren förväntade sig. Men med mindre förändringar i tillverkarens mjukvara finns förhoppningen om kunna köra 400Gbit/s.

Endast två våglängder i Sunet C kunde inte uppgraderas till 400Gbit/s (Karlstad – Luleå och Kiruna – Falun) på grund av avståndsbegränsningar i utrustningen, dessa går dock utmärkt i 300Gbit/s.

Kopplingen mellan Sunet CD, FUNET, Sikt och NORDUnet

Sunet CD är utökat med två våglängder genom FUNETs (Finnish University and Research Network) nät – från Kalix till Umeå via Vasa. Och Umeå till Stockholm via Vasa och Åbo.

Det planeras även för två våglängder genom Uninetts/Sikts (Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research) nät – från Narvik till Sundsvall via Trondheim. Och från Sundsvall till Karlstad via Trondheim och Oslo.

NORDUnet uppgraderar även sitt nät vilket gör att vi snart kan koppla samman Sunet och NORDUnet med 400Gbit/s på två platser i Stockholm och två i Köpenhamnsregionen. Sunet och FUNET är redan sammankopplade med 400Gbit/s i Stockholm.

Uppgraderingar av Sunets nät sker stegvis för att tillgodose att lärosäten, organisationer, forskare och studenter har en pålitlig anslutning som är snabb och säker. De flesta lärosäten och anslutna organisationer är nu migrerade till Sunet CD. Det är endast ett fåtal som återstår och arbetet med det pågår.

Sverigekarta med Sunets fiberväg utmarkerad över hela landet

 

PUBLICERAD DEN 22 maj 2024