Till innehållet
NYHETER

Sunet är med och utvecklar EU:s digitala identitetsplånbok

Sunet deltar i tre internationella pilotprojekt som nu fått finansiering för att utveckla och testa EU:s digitala identitetsplånbok. Projekten leds av tre konsortier som inom ramen för programmet för ett digitalt Europa, DIGITAL, ska utveckla identitetsplånboken under två år.

Under december 2022 godkände EU-kommissionen fyra internationella konsortiers ansökningar om medel för storskaliga pilotprojekt för EU:s digitala identitetsplånbok, European Digital Identity Wallet (EUDIW). Syftet med piloterna är att utveckla och testa den kommande digitala plånboken i olika delar av samhället.

Sunet deltar i tre av de fyra konsortierna:

  • Digital Credentials for EU (DC4EU) ska göra storskaliga piloter inom utbildningssektorn och social säkerhet. Arbetet koordineras av Ministeriro de asuntos economicos y transformacion digital från Spanien.
  • EUDI Wallet Consortium (EWC) ska testa den digitala plånboken utifrån ett mobilitetperspektiv för EU-medborgare när de reser inom EU. Bolagsverket koordinerar detta arbete.
  • Verifiable credentials and Trusted Organisations Registries (Vector) koordineras av Engineering från Italien och ska likt DC4EU fokusera på utbildningssektorn och social säkerhet men från ett perspektiv där European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) används som grundinfrastruktur.

– Vi på Sunet har länge arbetat med digitala identitetsinfrastrukturer, identitetsfederationer, standardisering och interoperabilitetsarbete inom dessa områden, säger Stefan Liström, ansvarig projektledare på Sunet. I kombination med alla våra kontakter inom utbildningssektorn kommer kompetensen inom identitetsarbetet vara till stor nytta för det arbete som står framför oss inom dessa piloter.

Mer information om projekten finns att läsa på följande webbsidor:

Kontakt: Stefan Liström, projektledare Sunet, steli@sunet.se

PUBLICERAD DEN 11 januari 2023