Till innehållet
BLOGG

Vi installerar ALM på samtliga delsträckor i Sunets nät

Nyligen besökte Sunets avdelningschef Maria Häll och Jonny Lundin, enhetschef för drift, Boden för att genomföra en ALM-installation på ett par delsträckor av Sunets nät.

Sunet C består av optisk fiber i en struktur med tre fysiska vägar genom Sverige. Genom det uppnås en hög tillgänglighet. Fibervägarna, tillsammans med den utrustning Sunet valt, skapar ett nästan hundraprocentigt skydd mot driftstörningar. Dessutom har all utrustning en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten. För att få diversitet och redundans är de flesta organisationer anslutna med dubbla förbindelser.

Fiberleverantören har idag ingen aktiv övervakning av fibern – utan det är Sunets driftcentral som detekterar om fibern har ett avbrott eller andra problem. För att felsöka vidare måste man idag felsöka på plats med ett så kallat OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) instrument, vilket är en ganska tidskrävande process.

Med hjälp av teknologin ALM – Advanced Link Monitoring – kan vi göra kontinuerliga mätningar och övervaka fibern mer detaljerat. ALM:erna kommer att finnas på alla fibersträckningar i hela vårt nät och ger oss möjlighet att från driftcentralen exakt kunna lokalisera var på en fiber vi har en störning alternativt ett avbrott. Det kan vara avgrävningar eller annan fysisk störning som påverkar nätet. Detta är en mycket viktig robusthetshöjande åtgärd som kommer att snabba på reparationer och insatser för att vidmakthålla kvaliteten i vårt nät.

Maria och Jonny leendes framför racket  Maria plockar bland innehållet i en låda
Bilder: Maria och Jonny på plats i Boden, och “ALM-lådan”

På plats i Boden hade Maria och Jonny lite problem med att komma in på siten. Chefen för Bodens stadsnät kom tillslut till undsättning och vi kunde komma igång med installationen. Innan något arbete påbörjas kontaktar man Sunets driftcentral för att verifiera att det inte är några pågående incidenter eller andra planerade arbeten. Först och främst skruvas ALM:n in i racket på plats och strömmen kopplas på. När allt är klart görs en andra koll för att verifiera nuvarande mätvärden på fibersträckorna från Boden. Sedan, efter klartecken från Sunets driftcentral, bryter man fibern – denna gång delsträckan Boden–Luleå. Nästa viktiga steg är att tvätta fibern för att den ska bli godkänd av kontakten. Tvättningen sätts minst sagt på prov, med ett instrument som måste godkänna tvättningen innan man kan koppla in fibern igen. Efter godkännande kopplas fibern in, kontrolleras och justeras, och sedan är det klart. Jonny installerade den första delsträckan Boden–Luleå och Maria nästa, Boden–Älvsbyn.

Instrument som mäter hur bra man tvättat fibern. Instrumentet meddelar "fail".
Bild: *FAIL* Så här ser det ut när man måste tvätta lite mer!

Oftast är den största utmaningen accessproblem. Den här gången gick det förhållandevis smidigt efter ett par samtal – men allting tar tid. Själva installationen är inte det som är mest tidskrävande, det är logistiken. Eftersom nätutrustningen i sig är stabil behöver vi inte vara ute på plats så ofta och det kan gå längre perioder mellan besöken. Detta kan resultera i att till exempel accesskort inte längre är giltiga eller att nycklar byts ut – sådant som man inte kan förutse i förväg.

Nu fortsätter arbetet med att installera resterande ALM:er. 20 down – 110 to go!

PUBLICERAD DEN 12 december 2023