Till innehållet

Virtual servers [IaaS]

Sunets molnbaserade tjänst för virtuella servrar är flexibel och fullt automatiserad. Med få, enkla steg kan din organisation starta nya servrar i molnet. Det går även att styra servrar med ett standardiserat API.

Så fungerar tjänsten

Sunets molnbaserade tjänst för virtuella servrar levereras från säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data som lagras i tjänsten lämnar aldrig Sverige eftersom datahallarna befinner sig fysiskt inom landet och är direktanslutna till Sunet. Det gör det lättare att följa rättsliga ramverk som GDPR.

Sunets Virtuella servar har rollbaserad åtkomstkontroll knuten till SWAMIDs inloggningstjänst.  Eftersom tjänsten använder sig av krypterad kommunikation har den hög säkerhet. Samtidigt har den hög tillgänglighet i och med att nätverksanslutningarna till Sunet är parallella med hög kapacitet som byggs ut efter behov. Det finns också möjlighet att boka resurser på en sekundär geografisk plats.

Tjänsten ger din organisation full kontroll på sina kostnader för virtuella servrar – det finns inga transaktionskostnader eller kostnader för nättrafik. Lagringen är elastisk; organisationen bokar och betalar för det som verkligen behövs. När det handlar om att hantera toppar eller korta laster går det att använda sig av timdebitering. Organisationer som binder upp sig i ett eller tre år får rabatt.

Tjänsten har olika typkonfigurationer av servrar med dynamisk lagring och kan utökas för att täcka nya behov. Den är baserad på ramverket OpenStack och har tagits fram i samarbete med ledande experter inom säkerhet samt världsledande leverantör av SDN- och Cloud-teknologi.

Andra fördelar med tjänsten:

  • Det går att välja flera alternativ av tjänsten med olika kapacitet (antal vCPU och GB RAM).
  • Elastiska servrar ger stor flexibilitet, VMs kan styras genom API-anrop.
  • Hög nätverksprestanda och mjukvarudefinierade virtuella nätverk gör det enkelt att särskilja trafik.
  • Det finns färdiga templates med images för unix, Linux och Eval för Windows 2012R2.
  • För att placera egna images finns en Image library.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa Sunets Virtuella servrar

Användarstöd

Varje organisation som beställer tjänsten är själv ansvarig för att erbjuda support i form av teknikstöd och problemklassificering till sina egna användare. Sunet ger support till de kontaktpersoner för tjänsten som finns på organisationerna.

Vad kostar det?

Ladda ner priserna och beräkna er kostnad

Utöver detta tillkommer eventuell lagringskostnad, läs mer om lagringen här.
Lagring i molnet

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Nilsson för mer information