Till innehållet

Information om Sunets Microsofts Azure / AWS avtal (OCRE-projektet)

Välkommen att delta på ett kort webinar om Sunets Microsofts Azure / AWS avtal (OCRE-projektet).

Sunets erbjuder idag genom en GÉANT-upphandling tillgång till IaaS-tjänster från Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS) med rabatt. Detta avtal löper ut 2020-12-31 och ersätts av ett nytt avtal från en ny GÉANT-upphandling genom OCRE-projektet. Det nya avtalet bygger på en liknande struktur som dagens, där Sunet kommer att vara förmedlare men där vi kommer att få en ny leverantör i Sverige för Microsoft Azure from 2021.

Vi bjuder in till ett kort webinar där vi kan dela med oss av mer detaljer. Seminariet spelas ej in men alla presentationer kommer att skickas ut.

Målgrupp: Sunets kontaktpersoner / beslutsfattare som använder sig av Sunets IaaS avtal

Datum: 3:e december

Tid: 11:00-11:45

Plats: Zoom – https://sunet.zoom.us/my/valter